Juha Järvinen, kuva Olli Sulin

Turun konservatorion koulutuksen kehittäminen näkyy ja kuuluu

20.5.2016 Blogi

Turun konservatorio on vahvasti Jazz City Turku -hankkeen tukijoukoissa, kun kolmikannan työhuone sijaitsee konservatorion tiloissa. Jazz City Turku haluaa kehittää jazzkoulutusta Turussa, ja kaupungissa vierailevien huippuartistien osaamista hyödynnetään myös konservatoriolla. Lisäksi Turku Jazz Orchestran Big Band -opisto antaa ison panoksensa alueellisen big band -koulutuksen kentälle. Rehtori Juha Järvinen kirjoitti konservatorion tehtävistä ja toiminnan uusista suuntauksista Jazz City Turku -lehteen.

Turun konservatorio toteuttaa koulutustehtäviään ammatillisessa koulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa strategiansa mukaisesti klassisen, pop- ja jazzmusiikin ja musiikkiteknologian saroilla. Perustamisestaan 60-luvulta lähtien vahvasti klassisen musiikin traditioon ankkuroitunut konservatorio ryhtyi laajentamaan tarjontaansa pop/jazzmusiikkiin rehtori Matti Soinin kaudella 1990-luvulla.

Viime vuosina konservatorio on kehittänyt ammatillista koulutustaan Opetushallituksen linjausten mukaisesti aikaisempaa enemmän työelämälähtöiseksi. Konservatorio on solminut lehtori Ilpo Murtojärven koordinoimien jazzklubi Monkin jami-iltojen rinnalle työssäoppimissopimuksia muidenkin ravintoloiden kanssa. Lehtori Jusu Heinosen kehittämistyön ansiosta talon opiskelijat näkyvät ja kuuluvat kaupungilla aikaisempaa enemmän. Konservatorion julkisten konserttien ja keikkojen määrä lisääntyi vuosien 2014-2015 aikana 56 % (259:stä 403:en).

Musiikkialan ammatillisen koulutuksen kannalta on tärkeää, että konservatorion opiskelijat oppivat hallitsemaan myös esiintymisen vaatimat tuotanto- ja markkinointityöt. Onnistuneita iltamia järjestäneet opiskelijakokoonpanot ovat saaneetkin ravintoloista omia kiinnityksiä osoitettuaan osaamisensa.

Jazz City Turku -hankkeen myötä alan toimijoiden yhteistyö on lähtenyt kehittymään vauhdikkaasti verkostoksi toisistaan irrallisten organisaatioiden sijaan. Sigyn Club on hyvä esimerkki uudesta yhteistyöstä, jossa konservatorio, Flame Jazz ja ravintoloitsija Arkea kehittävät yhdessä perjantai-illan after work -tarjontaa.

Tavoitteena on kysynnän lisääminen, mikä kannustaa kasvattamaan tarjontaa entisestään, jolloin ollaan kehityksen hyvässä kierteessä. Klassisen musiikin toimijat ovat jo kauan sitten onnistuneet luomaan vahvoja ja pysyviä rakenteita, joita rytmimusiikin sarallakin kannattaa tavoitella.

On toivottavaa, että tulevaisuudessa paremmin verkostoituneet ja vahvemmat toimijat Turussa onnistuvat käyttämään sijaintietunsa hyväkseen ja laajentamaan operointiaan Ahvenanmaan ja Tukholman suuntaan. Siinä vaiheessa koko musiikkialan nykyistä tiiviimpi yhteistyö olisi merkittävä alueellinen kilpailuvaltti.

Juha Järvinen
Turun konservatorion rehtori