Jazz City Turun tietosuojakäytäntö

7.6.2018 Blogi

Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kerromme, miten Jazz City Turku ry käsittelee jäsentietoja ja jazzcityturku.fi-verkkosivujen kautta kerättyjä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti.

Päivitetty 22.1.2022

Tietosuojakäytäntömme vastaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, josta käytetään myös nimitystä GDPR. Jazz City Turku ry haluaa lisätä läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen kokemuksen palveluistamme myös tulevaisuudessa.

Rekisterinpitäjä

Jazz City Turku ry
Y-tunnus: 2522970-9
puh: +358440412026 (Jussi Fredriksson)
e-mail: info@jazzcityturku.fi

Rekisterien nimet

Jazz City Turku -uutiskirjerekisteri ja Jazz City Turku ry:n jäsenrekisteri (varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet)

Rekisterien käyttötarkoitus

Uutiskirjerekisterin käyttötarkoitus on Jazz City Turku -uutiskirjeen tilaajien tietojen säilyttäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Flame Jazzin, Turku Jazz Orchestran ja Turku Jazz Festivalin sekä yhteistyökumppaneiden tapahtumista sähköpostitse MailChimp-alustan kautta.
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Jazz City Turku ry ylläpitää rekisteriä jäsenistään yhdistyslain (11 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja käytetään jäsensuhteen hallintaan ja jäsenviestintään sekä jäsenmaksujen laskutukseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää yhdistyksen toiminnan parantamiseksi esim. kohdentamalla jäsenille tarjouksia ja mainontaa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista.

Rekisterien tietosisältö

Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Muut henkilön itse antamat tiedot, esim. yrityksen nimi.

Uutiskirjerekisterin yhteystiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen Jazz City Turun verkkosivuilla tai tapahtumissa.

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Muut henkilön itse antamat tiedot, esim. yrityksen nimi.

Velvollisuus tietojen ylläpitämiseen

Yhdistyslaki edellyttää, että yhdistys ylläpitää luetteloa kaikista yhdistyksen jäsenistä. Jäsenyys ei ole mahdollista ilman tarvittavia tietoja.

Tietojen luovutus ja salassapito

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle, eikä EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot poistetaan uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa jokaisessa viestissä olevan unsubscribe-linkin kautta tai ilmoittamalla peruutuksesta rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai puhelimella.

Emme koskaan kerää uutiskirjerekisteriin henkilötietoja esim. Jazz City Turun Facebook-ryhmistä.

Ostaessasi pääsylippuja Jazz City Turun tapahtumiin vastaavat henkilötietojen käsittelystä lipunmyyntikanavamme Lippu.fi ja Tiketti, joista voi kysyä lisätietoa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Olemme sitoutuneet käyttäjiemme henkilötietojen suojelemiseen. Suojaamme henkilötietojasi toteuttamalla asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Huomaa kuitenkin, ettei mikään järjestelmä ole koskaan täysin turvallinen.

Uutiskirjerekisterinä toimii MailChimp-alusta, joka on salasanasuojattu. Rekisterin käyttöoikeus on myönnetty ainoastaan Jazz City Turun tuotantohenkilöstölle.

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen ja jäsensuhteen ylläpidon kannalta. Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan tarpeen vaatiessa ennen tietojen luovuttamista.

Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot voidaan poistaa rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa jokaisessa viestissä olevan “Poistu listalta” -linkin kautta.

Jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia tiedon korjaamista. Niin kauan kuin jäsenyys jatkuu, jäsenellä ei ole oikeutta vaatia tietojen poistamista tai rajoittaa tietojen käsittelyä.

Korjauspyyntö on tehtävä sähköpostitse ja riittävän yksilöidysti seuraavaan osoitteeseen: info@jazzcityturku.fi.

Jäsenellä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valitusviranomaiselle katsoessaan, että hänen tietosuoja-asetuksen perustuvia oikeuksiaan on loukattu.

Tietojen säilytysaika

Yhdistys säilyttää jäsenien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa laajuudessa.

Yhteystiedot

Kiitos, että luit tietosuojakäytäntömme. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään puhelimitse tai kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen info@jazzcityturku.fi.